O nás

Mgr. Alena Jeřábková (roz. Velenová)

Získala bakalářský titul v oboru fyzioterapie na 2.LF Univerzity Karlovy a magisterský na Masarykově univerzitě.

S metodou Pilates se seznámila v roce 2006 v průběhu studijního pobytu ve Spojených státech amerických. Po návratu do Prahy absolvovala základní kurz Pilates pro instruktory a poté působila v několika Pilates studií v Praze a Brně.

Po úspěšném ukončení jednoletého kurzu ve studiu Pilates Chicago získala v únoru 2010 mezinárodně úznávaný certifikát pro instruktory Pilates metody. V průběhu tohoto rozsáhlého kurzu se naučila pracovat na různých Pilates strojích - Cadillac, Reformer, Wunda Chair, Spine Corrector, Ladder Barrel, aj.

V květnu 2010 otevírá své Pilates studio s názvem Pilates Balance v Praze na Smíchově.

Absolvované odborné kurzy

2017

Pilates festival 2017 Inspiration Day - Nejen o poruchách držení těla

2016

Fascie v pohybu I (Mgr. Ivana Brádková)
Dance athletic conditioning on mat + Arc Barrel (Jennifer Dahl)

2014

Journey to the Core, Happy Back, Foam Roller fo Fascial Fitness (Jennifer Golden Zumann)
Hluboký stabilizační systém páteře (Mgr. Petr Bitnar)

2010

Pilates Chicago Comprehensive Training Program (Jennifer Golden Zumann, Pilates Chicago)

2009

Pilates Mat Instructor Training (Jennifer Golden Zumann, Pilates Chicago)
Reformer I. (An Toran, Body Style Prague)

2008

Diagnostika a terapie funkčních poruch (Mgr. Věra Verchozinová)
Fyzioterapie funkce, Forma - Funkce - Facilitace (Mgr. Jan Maryška, Mgr. Jitka Holubcová)
Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě funkčních poruch osového orgánu (Jarmila Čápová)
Praktické ukázky tapingu (Mgr. Michal Truc)

2007

Synergická reflexní terapie (Renata Vodičková DiS.)
Škola zad (Mgr. Věra Pitrmanová)
Rehabilitační postupy u pacientů s poruchou vestibulárního aparátu (FN Motol)
Pilates I+II (Mgr. Renata Sabongui)

2006

Neinvazivní laserová terapie (MUDr. Eva Drápelová)
Sedativní masáž obličeje a hlavy (Mgr. Ingrid Špringrová)

2005

Baňková masáž (Radek Kupr DiS.)
Reflexní terapie ploskou nohy (Mgr. Ingrid Špringrová)

2004

Míčková facilitace (Zdeňka Jebavá)
Cvičení na míči, labilních plochách a s overbally (Mgr. Ingrid Špringrová)
Funkční stabilita a její trénink (Mgr. Ingrid Špringrová)

Účast na odborných konferencích a seminářích

2014

Osteopatická medicína (Praha)

2012

Plicní rehabilitace: historie, současnost a perspektivy (Centrum pohybové mediciny Pavla Koláře)

2011

Umění fyzioterapie - téma "Nové možnosti a přístupy v léčbě pacienta ve fyzioterapii" (Nový Jičín)

Pracovní zkušenosti v oboru fyzioterapie a Pilates

Soukromá klinika Logo (Brno)
Rehabilitační klinika Malvazinky (Praha)

Vedení skupinových a individuálních hodin Pilates, cvičení pro těhotné a po porodu a kondičního cvičení ve spolupraci se společností STOB v Centru pro rodinu a sociální péči v Brně, SVČ Domeček v Brně, Body Style Prague, More Than Pilates a ve studiu Pilates Chicago ve Spojených státech.

Získání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut v roce 2008.