O nás

Kamila Hohl Blaštíková

Jmenuji se Kamila Hohl Blaštíková a jsem instruktorkou Pilates. S metodou jsem se seznámila v roce 2010 nejprve sama jako klient. Cvičení Pilates mne nadchlo natolik, že jsem se rozhodla naprosto změnit svůj profesní život, proniknout do hloubky této metody a věnovat se naplno cvičení. Pilates vnímám jako samozřejmou součást sebe a svého života a dělá mi radost ho předávat dál svým klientům. V rámci svého vzdělání jsem absolvovala kurzy akreditované MŠMT pořádané myPilates Academy ve spolupráci s americkou Balanced Body University. Vzdělání i praxi jsem získala pod vedením špičkových lektorů a úspěšně ho završila závěrečnou zkouškou s mezinárodním certifikátem BBU a to jako instruktor Pilates Matwork tak i instruktor na stroji Reformer. Kromě toho jsem absolvovala odborné semináře a workshopy navazující na základní certifikované kurzy. Vzdělání v tomto neustále se rozvíjejícím oboru si stále rozšiřuji, podílím se na odborné asistenci v kurzech pro nové Pilates instruktory, pro Pilates studia samostatně pořádám tematické workshopy a to jak pro klienty tak i pro profesionální instruktory.
Svým klientům mohu nabídnout klasické Pilates hodiny na podložce bez pomůcek i s pomůckami. Rovněž nabízím lekce Pilates na stroji Reformer a Chair. Pořádám tematicky zaměřené hodiny či Pilates maratony. Mám instruktorské zkušenosti se cvičebními Pilates víkendy.
Se svými klienty jsem zvyklá pracovat precizně a zodpovědně a stejným způsobem jsem připravena pracovat i s Vámi!