Kineziotaping

Kineziotaping je léčebná metoda využívající speciální tapovací pásky, které se aplikují na různé části těla za účelem usnadnění lymfatické drenáže, zlepšení prokrvení, facilitace oslabených a inhibice přetížených svalů, ovlivnění exteroceptivní, proprioceptivní a nociceptivní aference.

Léčebné účinky

- snížení bolesti
- podpora svalů při pohybu
- redukce otoku
- korekce postavení kloubů
- zvýšení stability
- zlepšení kinestetického vnímání postury
- facilitace motorických vzorců
- zlepšení postury a funkce

Indikace

- bolesti hlavy, whiplash, torticolis
- zmrzlé rameno
- entezopatie (tenisový loket, oštěpařský loket)
- úžinové syndromy (karpální tunel)
- vadné držení těla, skolioza, hernie disku, VAS páteře
- deviace patelly, postižení menisků a kolenních vazů
- kloubní nestability
- otoky, hematomy
- funkční deformity nohy

Kontraindikace

- kožní defekty
- malignity
- otevřené rány
- hluboká žilní trombóza