Kurzy

The Best of Roller
Lektor: Kamila Hohl Blaštíková
Termín 3.11.2018
Čas 9:00 - 12:00
Cena: 900 Kč za workshop + 200 Kč za ukázkovou hodinu (možnost si přijít pouze zacvičit. Cena je 230 Kč) 2100 Kč za účast na obou seminářích (The Best of Roller a Magic Circle), zahrnuje obě ukázkové hodiny.
Náplní tří hodinového workshopu bude:
- krátký úvod sestavený z několika cviků na protažení i uvolnění, který je možný použít jak samostatně, tak i před jakoukoliv lekcí Pilates, ale i jako warm up pred jinými druhy sportu, a nebo jen tak pro každodenní krátké protažení
- základní informace o pomůcce – druhy rolleru
- jak co nejlépe roller využít při cvičeni, na co se při cvičeni s válcem zaměřit, na co si dát při cvičení pozor, jak sestavit lekci
- praktická ukázka jednotlivých cviků (matwork), rozdělena dle jednotlivých pozic na podložce. Výuka  je sestavena tak, aby klienti mohli pracovat a zapisovat si cviky dle na sebe navazujících pozic do skript, které jsou sestaveny v souladu s tim, jak budou  jednotlivé pozice a cviky představovány. Každý účastník tato skripta obdrží.

Ukázková hodina:
zaměřena na komplexni využití rolleru při cvičení a plynulé přechody, hodina bude ve svižnějším tempu

Magic Circle
Lektor: Kamila Hohl Blaštíková
Termín 3.11.2018
Čas 17:15 – 18:10
Cena: 900 Kč za workshop + 200 Kč za ukázkovou hodinu (možnost si přijít pouze zacvičit. Cena je 230 Kč) 2100 Kč za účast na obou seminářích (The Best of Roller a Magic Circle), zahrnuje obě ukázkové hodiny.
Náplní tří hodinového workshopu bude:
- historie kruhu
- jak kruh co nejlépe využít při cvičení, na co se při cvičeni s kruhem zaměřit, jak sestavit lekci, na co si dát pozor , bezpečnost při cvičení s  kruhem
- praktická ukázka jednotlivých cviků (matwork), rozdělena dle jednotlivých pozic na podložce
- vše ja sestaveno tak, aby účastníci semináře mohli pracovat a zapisovat si cviky dle na sebe navazujících pozic do skript, které jsou sestaveny v souladu s tím, jak budou jednotlivé pozice a cviky prezentovány

Ukázková hodina:
zaměřena na komplexni využití kruhu při cvičení a plynulé přechody, hodina bude ve svižnějším tempu

Storno podmínky:

Zrušení 7-4 dny předem 30% z ceny.

Zrušení 3-2 dny předem 50% z ceny.

Zrušení 24 hodin předem 100% z ceny.