Metoda Pilates

Metoda Pilates je systém cvičení, který vyvinul Joseph H. Pilates. Je zaměřena na zlepšení koordinace, kondice, flexibility a koncentrace. Cílem metody je propojení a vědomá souhra těla a mysli. Při cvičení je dodržován postup posilování svalů od hlubokých k povrchovým. Základem Pilates je cvičení na podložce (Matwork) v různých pozicích: vleže, vsedě, v kleku a ve vzporech. Jako zátěže se využívá hmotnosti vlastního těla. Při cvičení lze také využít řadu pomůcek. Cviky jsou různých obtížností, z čehož vyplývá i široká možnost využití - cvičení pro seniory i vrcholové sportovce.